Opstap personeelsdiensten is een landelijk opererende specialist en voorziet de bouw-, infra-, schilder en afbouwbranche van gemotiveerde arbeidskrachten. René Hoogenberk (netwerker/pr): “Mensen die hard werken en dit vooral met veel plezier doen. We zijn actief sinds 1997 en hebben altijd als speerpunt gehad op een sociale manier te bemiddelen. Naast het bemiddelen van vaklieden is aandacht voor scholing en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is voor Opstap een vanzelfsprekendheid.”

Dezelfde taal

Opstap werkte eerder samen met diverse media- en marketingbureaus maar ziet duidelijk de voordelen van het specialisme van NHU binnen de bouw. René: “NHU begrijpt wie we zijn, wat we doen en hoe onze dienstverlening zich verhoudt tot de markt. Wat speelt er op de werkvloer, wat is de behoefte van potentiële kandidaten en natuurlijk opdrachtgevers. Wat verwacht een vastgoedonderhoudsbedrijf van een schilder of timmerman? We hoeven onze propositie en de sector niet uitgebreid uit te leggen. Omdat we dezelfde taal spreken kom je snel tot de kern.”

“Omdat we dezelfde taal spreken kom je snel tot de kern”

 

Merkbekendheid en persoonlijkheid

Toen NHU met Opstap in gesprek ging werd al snel duidelijk dat er twee doelstellingen waren. Werken aan naamsbekendheid, maar ook de persoonlijke benadering en de menselijke, sociale kant van de propositie naar voren brengen. René: ”Mensen zijn bij Opstap geen nummer. Dat zie je ook als je ziet wat we investeren in zijinstroomtrajecten en samenwerkingsverbanden. Met NHU hebben we een contentpakket samengesteld dat invulling geeft aan beide doelstellingen.”

Contentpakket en contentcreatie

Samen met Opstap heeft NHU een contentpakket ingericht waarbij heel concreet wordt verteld wat Opstap doet en vooral wat het oplevert. René: “Door in redactionele bijdragen verschillende vakmensen zelf te laten vertellen hoe ze het werk of bijvoorbeeld een leertraject ervaren, wordt voor onze potentiële opdrachtgevers duidelijk wat Opstap te bieden heeft: enthousiaste medewerkers die hun vak verstaan. Doordat een bouwredacteur van NHU de bijdragen verzorgt, is de toonzetting juist en sluit deze goed aan bij zowel lezer als potentiële opdrachtgever.”

Leermeester spreekt de zijinstromers toe, vooraf aan de uitreiking van de certificaten

De verschillende bijdragen worden verspreid over het jaar gepubliceerd over zowel print alsmede online kanalen. Zo is Opstap gedurende het jaar meerdere malen in beeld en wordt op een voordelige manier gewerkt aan de naamsbekendheid.

Blogs

De persoonlijke en menselijke kant wordt onderstreept door het presenteren van blogs. Een bouwredacteur heeft de blogs samen met René geschreven. René: ”Heel plezierig. Ik weet goed wat ik wil vertellen en fijn dat een ‘professionele pen’ me helpt dit op papier te zetten. Naast publicatie op de kanalen van NHU nemen we de blogs ook mee op onze eigen website, nieuwsbrief en social media kanalen.”